Persbericht voorjaarsbijeenkomst in Hengelo’s Weekblad Online