Over mij

Achtergrond

Als arbeids- en organisatiepsycholoog heb ik in het begin van mijn loopbaan veel bedrijven en organisaties bezocht en daar gewerkt aan verbetering van communicatie. Vervolgens ben ik me steeds meer gaan richten op individuele contacten. Intakes zijn daar een natuurlijk onderdeel van, inclusief verslaglegging. Ik herontdekte dat ik graag schreef, want dat deed ik eigenlijk al van jongs af aan. Mensenverhalen horen, luisteren naar wat werkelijk van belang is, structureren en vastleggen waar het in de kern om draait. Daar word ik warm van. Sinds vijftien jaar schrijf ik persoonlijke portretten naar aanleiding van interviews. Daarnaast opiniestukken, verslagen, verhalen en gedichten. Voor mezelf, voor anderen en voor bedrijven en organisaties.

(Zelf) bewust in de wereld

Bewust in de wereld staan, kritisch maar mild. Voor eigen valkuilen en die van anderen. Voor wat er om ons heen gebeurt. Met oog voor de toekomst. Omdat het steeds duidelijker wordt dat het belang van de aarde ons belang is. Omdat de milieuvraagstukken waar we mee kampen steeds dringender worden. Omdat menselijke nood steeds nijpender wordt. De enige manier om oplossingen te vinden die ook op lange termijn een antwoord bieden, is door als individu verantwoordelijkheid te nemen voor onze leefomgeving en door samen te werken. Daarvoor is verinnerlijken nodig, naar binnen keren en nagaan waar het nu werkelijk om draait. Hierover schrijf ik graag en hoop zo  bij te dragen aan bewustwording en die vormen van samenwerking, die ingezet worden in het belang van de gemeenschap en onze aarde.

Wat raakt jou?

Wat beweegt jou? Het raakt als mensen vanuit hun passie vertellen. Het raakt mij nog meer als het daarbij gaat om thema’s als bewustwording, persoonlijke groei, onderlinge verbondenheid, samenleven, duurzaamheid en natuurbehoud of natuurbeleving.

Simpelweg een goede tekst?

Het kan zijn dat je tekst zoekt die gaat over bovenstaande thema’s. Het kan ook zijn dat je een goed verhaal nodig hebt, de beschrijving van een idee of een tekst voor een speciale gebeurtenis. Onder  Home en Werk in het menu  kun je vinden voor welke werkzaamheden je me kunt inschakelen.