We hebben een nieuw verhaal nodig

Heerlijk, het verhaal van Herman Tjeenk Willink bij Buitenhof van 31 mei 2020. Hij bestrijdt de drie aannames die volgens hem ten grondslag liggen aan de wijze waarop we economie bedrijven: we moeten economisch blijven groeien, de overheid is een bedrijf dat vooral draait om het afwegen van kosten en baten, en de mens is een ‘homo economicus’.

Het systeem kraakt en de coronacrisis raakt als het gaat om het opvangen van de gevolgen ervan daar waar het al zeer deed. Als we niet ingrijpen zullen de verschillen tussen arm en rijk alleen maar toenemen en zal door de bezuinigingen van de afgelopen decennia de gezondheidszorg en het onderwijs nog verder in de knel komen. De problemen kunnen niet opgelost worden met het denken dat die problemen heeft veroorzaakt. We kunnen deze crisis zien als een kans om de bakens te verzetten.

Tjeenk Willink stelt dat de mens zich verantwoordelijk voelt en verder kijkt dan zijn eigen belang. We moeten volgens hem stoppen te denken dat economische groei het ijkpunt is voor succesvol beleid en de overheid moet zich gaan bezig houden en handelen volgens de grondregels van de rechtstaat en onze democratie in plaats van vooral gericht zijn op het verdienmodel. We moeten voorkomen dat de publieke sector en de burger – die ervoor zorgen dat bedrijven kunnen voortbestaan – gaan betalen voor de crisis. We hebben een nieuw verhaal nodig en moeten tegenwicht bieden tegen de economisering van de samenleving.

Wat zou het mooi zijn als Buitenhof na deze voorzichtige prachtige spreker, Ramsi Nasr en Jeroen Dijsselbloem ook plaats zou maken voor vertegenwoordigers van de betekeniseconomie. Het antwoord ligt er al…

Mariska van Doorn