Op weg naar een gewetensvolle economie

‘Greed is good!’, oreert opportunist Gordon Gekko in de film Wall Street (1987). Hij verwoordt in de beroemde speech dit uitgangspunt dat al decennialang een leidend principe vormt in ons economisch denken en handelen. Vraag is of dit nog altijd voor ons werkt. Sociaal psycholoog dr. Kaj Morel denkt van niet. Hij wil het gemeenschapsgevoel terugbrengen in ons economische systeem en het geweten aanwakkeren in het bedrijfsleven. Daarvoor is een stapsgewijze overgang nodig van egoïsme naar altruïsme en van winstmaximalisatie naar waardenmaximalisatie… Een interview over de betekeniseconomie met Kaj Morel in The Optimist van juli/augustus.

 

Op weg naar een gewetensvolle economie

Mariska van Doorn