Onze natuur zien als kapitaal

De conclusie dat ecosystemen en biodiversiteit dus wij als mens gevaar lopen als we de economie niet drastisch veranderen, komt deze keer niet van ecologen, maar van een econoom van de universiteit van Cambridge, Partha Dasgupta. Review: The Dasgupta Review

Hij kreeg opdracht van het ministerie van Financiën in Engeland om de economie door te lichten en onderzoek te doen naar de gevolgen voor de natuur. De onafhankelijke studie leidde tot een ruim 600 pagina’s tellend rapport waarin het onderzoeksteam stelt dat we de natuur moeten gaan zien als kapitaal dat mee moet gaan wegen in economische en financiële besluitvorming. We moeten ‘economisch succes’ op een andere manier gaan definiëren en ‘inclusive wealth’ (natuurlijk kapitaal en toekomstige generaties meegenomen) zou de maat van vooruitgang moeten worden. Zo fijn! Zou de Betekeniseconomie De Zaak van Betekenis en  Thrive Institute gaan doordringen?

Mariska van Doorn