Laten we zijn

Laten we het grote verhaal leven

waarin we weten dat we

hoewel alleen, niet afgescheiden zijn

waarin we zorg dragen voor wat ons voedt

waar we geven vanuit genoeg hebben

en voelen dat goed doen, goed doet

 

Laten we het grote verhaal vertellen

aan onze kinderen en hun kinderen

aan ieder die het horen wil

zodat het inspireert en groeien kan

 

Laten we het grote verhaal zien

door onszelf te ontdekken

en te worden wie we al lang waren

in onze kleinheid die geleefd en beleefd

dankbaar maakt en groots voelt

 

Laten we het grote verhaal zijn

in de kleine dingen die we doen

of door soms juist niets te doen

en te beseffen, hoe mooi we zijn

en wat we hebben

wat we kunnen bereiken

door te respecteren

maar vooral door te landen

in ons menszijn

de nacht dag te zien worden

en te weten dat het goed is

 

 

Mariska van Doorn