Kiezen voor de natuur?

De mens is onderdeel van de natuur. We kunnen het positiever willen verpakken, maar de tijd om het te zeggen is nu, ook al bekt het niet lekker: als we niet snel zorgdragen voor haar omdat we ons afvragen wie dat gaat betalen, betalen we binnen niet afzienbare tijd met ons bestaan. Wanneer dringt het door dat kiezen voor de natuur, kiezen voor onszelf is?

Dat we snel zorg moeten dragen voor onze leefomgeving lijkt niet door te dringen bij besluitvormers. Toch betalen we nu al. Daarbij gaat het vooral om mensen in armere werelddelen, mensen die klimaatverandering niet veroorzaakt hebben. Zij betalen de prijs van westerse overconsumptie. En ondanks het feit dat we weten dat we snel moeten handelen, blijven we maar vasthouden aan wat niet meer mogelijk is: een bestel waarin economische winst het leidende principe vormt. Ten koste van alles, inclusief onszelf.

Want newsflash: de aarde overleeft ons wel. Vraag is hoe het over 10 jaar met het mensenras staat!

Natuur voorop
Ook in de huidige verkiezingscampagne gaat het te weinig over datgene waar het om draait: onze mogelijkheid voort te bestaan. De enige manier om dat voortbestaan te garanderen is te kijken naar wat we niet willen zien. Wat zou het mooi zijn als kiezend Nederland beseft dat we deel zijn van wat we langzaam maar zeker de nek omdraaien: de natuur. Het zorg dragen voor de balans die we nodig hebben om te overleven is voorwaarde om ons druk te maken over ondergeschikte zaken als investeringen in de gezondheidszorg, het onderwijs, de veiligheid, de landbouw en de woningbouw.

Hoog tijd onze bakens te verzetten naar de ‘lange termijn’, die dichterbij is dan we denken.

Informatie
Shinta Oosterwaal wees deze week op een verhelderend artikel van correspondent Thomas Oudman. Hij laat zien voor welke partij we kunnen gaan als we voor de natuur willen stemmen: Zo denken politieke partijen over de natuur

Auke Florian Hiemstra stond op 9 maart in programma De Vooravond op de zeepkist en maakt zich sterk voor meer biodiversiteit. De Vooravond: Afspelen vanaf minuut 23.52

Kees Klomp haalt een presentatie aan van de generatieve econoom John Fullerton. Hij maakt daarin duidelijk dat we ons bevinden aan de vooravond van een totale verandering van tijdperk. Een tijdperk waarin de economie ‘onlosmakelijk is verbonden met alles wat er in de biosfeer gebeurt.’   Post over Purpose college John Fullerton

Lars Moratis en Frans Melissen schrijven in Het Parool dat we de moed nodig hebben de ‘klimaatcatastrofe te erkennen en de wetenschap moeten volgen bij het bepalen van beleid.’ Artikel Parool

En Mark Aink wijst ons op het desastreuze gevolgen van het vernietigen van de natuur, inclusief een groeiend aantal pandemieën. Artikel The Guardian

Allen stevige denkers (en doeners) die verder durven te kijken dan hun neus lang is en beschikken over de kennis om hun ideeën te staven. Trouwens, de feiten presenteren zich aan ook aan wie ze niet zien wil.

Mij lijkt de keuze niet moeilijk: kiezen voor de natuur, is kiezen voor onszelf!

Mariska van Doorn