Van innerlijke vrede naar wereldvrede

Als je blij bent met jezelf zorg je goed voor jezelf én voor de ander. De droom van wereldvrede wordt een beetje minder utopisch als ieder mens afzonderlijk werkt aan innerlijke vrede.

Geven vanuit genoeg hebben
‘Wie goed doet, goed ontmoet’, is de uitdrukking. Dat is niet altijd waar. Je kunt ook te goed zijn en vergeten voor jezelf te zorgen. Niet handig, omdat er niemand is, die zo goed op kan komen voor jouw belangen als jij. Investeren in jezelf, jezelf voeden is de enige manier om blijvend in anderen te kunnen investeren. Het is zelfs noodzakelijk om de inspiratie te kunnen vinden om er te zijn voor de ander. Niet omdat je aardig gevonden wilt worden. Maar omdat je jezelf aardig vindt, jezelf genoeg geeft en over hebt. Wie zichzelf aardig vindt is een gelukkig mens. Gelukkige mensen nemen genoeg en letten op zichzelf en wat ze te investeren hebben. Zij geven niet om te krijgen, maar omdat ze genoeg hebben. En dat is waar het om gaat.

Wat je voelt straal je uit
De manier waarop je omgaat met jezelf, projecteer je op anderen. Op de wijze waarop je omgaat met je omgeving. Wat je voelt straal je uit. Een ongelukkig mens zal sneller in conflict verzeild raken. Na een fikse ruzie met je partner ’s morgens, bestaat de kans dat je de hond afblaft, met deuren slaat, toetert naar medeweggebruikers en op je werk collega’s de eerste uren ontloopt. Als je met een compliment de deur uitgaat, zal je dag heel anders verlopen. Zo beïnvloed je ieder moment van de dag je omgeving. Als je gelukkig bent, creëer je geluk om je heen.

Tolerantie
Dit inzicht stemt tot tolerantie en geduld. Ten opzichte van de haastige klant in de rij achter de kassa. In contact met de wat al te zakelijke baliemedewerker. Trek het gedrag je niet persoonlijk aan. Bedenk dat de persoon in kwestie zijn dag niet heeft en geef wat ruimte. Misschien ben je in staat te reageren met vriendelijkheid en kun je voor hem op dat moment het omslagpunt zijn.

Geluk versterkt zichzelf
De inspiratie die ontstaat als je jezelf goed genoeg vindt, leidt vanzelf naar ‘willen helpen’. Omdat je oog hebt voor je omgeving en het leed om je heen en graag wilt dat anderen het net zo goed hebben als jij. Maar ook omdat helpen het meest gelukkig maakt. In die zin versterkt geluk zichzelf. Gelukkige mensen weten dat ze meer voldoening krijgen als ze anderen helpen, dan wanneer ze zouden gaan voor puur eigen gewin. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Delen
Een gelukkig mens voelt zich innerlijk rijk en is beter in staat bezit te delen dan iemand die het gevoel heeft te kort te komen. Als je gelukkig bent, grijp je niet naar wapens, maar naar oplossingen. Een uitspraak uit de tijd van het pacifisme: “Stel er komt oorlog en er gaat niemand naartoe”, krijgt zo nieuwe vleugels. Gelukkige mensen weten zich onderling verbonden en beseffen hoe belangrijk hun leefomgeving is. Oorlog is het laatste waar ze aan denken. Met veel gelukkige mensen komt wereldvrede dichterbij.

Dus begin vandaag. Ondanks je tekortkomingen ben jij een aardig mens! Investeer in je eigen geluk, dan investeer je in de wereld. Verbeter de wereld en begin bij jezelf!

Mariska van Doorn