Ook bijdragen aan een hartkliniek voor Tanzania?

In Tanzania groeit het aantal mensen met verworven hartproblemen, ook kampen veel kinderen met aangeboren hartaandoeningen. De noordelijk regio in het land telt 15 miljoen inwoners maar geen enkele cardioloog. Patiënten moeten voor goede hulp vaak meer dan 500 kilometer reizen.

Een vergelijking: Nederland is met 18 miljoen inwoners 100 ziekenhuizen, 1001 cardiologen en 115 hartchirurgen rijk, én wij hebben de beschikking over verharde wegen.

Een kliniek dichter bij huis, met goed opgeleide lokale medici kan veel onnodig leed voorkomen.

Toen Salah Saïd een bezoek bracht aan het ziekenhuis in Moshi waar zijn dochter als aankomend neuroloog stage liep, zag hij hoe hartpatiënten op een deken in de gang lagen. Saïd, gepensioneerd cardioloog verbonden aan Ziekenhuisgroep Twente was geschokt. Hij besloot actie te ondernemen. Dit was de aanleiding voor goede doelenstichting ZGT-Overzee  om samen met andere hulporganisaties te vechten voor het realiseren van een hartkliniek. ( Lees ook meer op Hart voor Tanzania )
Als alles volgens plan verloopt zullen daar in 2026 patiënten ontvangen kunnen worden.

Voor de realisatie is nog 6 ton nodig. Wil je ook bijdragen? Zie voor meer informatie de Daily in opinietijdschrift The Optimist:

Een kliniek bouwen in Tanzania

Mariska van Doorn