al geschreven

 

gedreven als de wind

struikelend over mijn intenties

zuchtend naar de juiste formulering

hoor ik het iemand zeggen

 

míjn gedachten

míjn zinnen

ze zijn al geschreven

 

ik sta op de schouders

van anderen

 

toch

in mijn woorden

is de boodschap weer nieuw

 

uitgesproken

vormt hij samen

met andere stemmen

een nieuwe

wind

 

Mariska van Doorn